werkzaamheden

Een greep uit de mogelijke producten en diensten die EVK tekst en educatie kan leveren:

U vindt het van belang dat basisschoolleerlingen op een positieve manier kennismaken met het thema van uw organisatie of bedrijf?
> EVK zorgt voor betekenisvol en activerend lesmateriaal dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen en de dagelijkse praktijk van het onderwijs.

U wilt teksten van verschillende auteurs  bundelen in een uitgave?
> EVK controleert deze bijdragen op spelling en zorgt voor eenheid in stijl en structuur.

U heeft een creatieve geest en bent een kei in het bedenken van originele plannen?
> EVK verpakt uw ideeën in foutloze, leesbare en gestructureerde teksten waar uw doelgroep mee uit de voeten kan.

U heeft onvoldoende tijd en menskracht om uw schoolgids te schrijven en gereed te maken voor publicatie?
> EVK zorgt voor een heldere, foutloze tekst en pakkend beeld waarmee u ouders en overige belanghebbenden informeert over uw school.

kleine restpotloden